Telefoon 076-3690174

Deeltijdontslag

Deeltijdontslag is de situatie waarin een werkgever een werknemer voor een aantal van de totale contracturen (maar niet allemaal) ontslaat. De arbeidsomvang wordt teruggebracht, bijvoorbeeld om aansluiting te vinden met de economische realiteit.

Voorbeeld

Een werknemer heeft een contract voor 40 uur per week. De werkgever kampt door Covid met een terugval in de hoeveelheid werk en verzoekt de werknemer deeltijdontslag voor 16 uur te accepteren.

De werknemer kan voor de ontslagen uren (16 van de 40 contracturen) een WW-uitkering aanvragen en blijft de overige 24 van de 40 contracturen ‘gewoon’ werkzaam bij de werkgever.

Waarom deeltijdontslag?

Deeltijdontslag is een mogelijkheid voor werkgevers om middels loonkostendaling een tijdelijke dip op te vangen.

Let op: het UWV biedt slechts in uitzonderingsgevallen een ontslagvergunning (omdat eigenlijk alleen voor heel de arbeidsovereenkomst een ontslagvergunning wordt afgegeven of geweigerd). Werkgever en werknemer dienen er in beginsel zelf uit te komen (bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst). Het aanvullen van de WW door de werkgever helpt hierbij.

Wanneer bedrijven de ontslagen uren weer nuttig kunnen invullen, kan de werknemer weer voor het oude aantal contracturen aangesteld worden.