Telefoon 076-3690174

Geboorteverlof (partnerverlof)

Partners krijgen eenmaal het aantal werkuren per week als geboorteverlof. In aanvulling hierop kan maximaal vijf keer het aantal werkuren per week als aanvullend geboorteverlof aangevraagd worden.

Geboorteverlof

Het geboorteverlof bedraagt eenmaal het aantal werkuren per week. Werkt iemand 40 uur per week, dan bedraagt het reguliere geboorteverlof dus 40 uur.

Werkgever betaalt

De werkgever betaalt het loon tijdens het verlof volledig door.

Werknemer bepaalt

De werknemer bepaalt wanneer het reguliere geboorteverlof (eenmaal het aantal werkuren per week) opgenomen wordt. Dit kan in de eerste week, maar ook tot vier weken na de geboorte van het kind.

Voorbeeld 1: partner werkt 40 uur. Partner neemt de eerste week na de bevalling volledig regulier geboorteverlof op en is heel de week vrij.

Voorbeeld 2: partner werkt 40 uur. Partner wenst de eerste vier weken na de bevalling tien uur per week regulier geboorteverlof op te nemen. Partner werkt de eerste vier weken na de bevalling 30 uur per week.

Aanvullend geboorteverlof

Partners kunnen in aanvulling op het geboorteverlof aanvullend geboorteverlof aanvragen. Het aanvullend geboorteverlof kan tot maximaal vijf keer het aantal werkuren per week.

UWV betaalt

Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering via het UWV. De uitkering is maximaal 70% van het dagloon. Er geldt ook een maximumdagloon (per 1 juli 2021 € 225,57 per dag). De werkgever ontvangt de uitkering en betaalt de werknemer uit.

Het aanvullend geboorteverlof dient binnen zes maanden na de geboorte van het kind opgenomen te worden en kan vanaf 1 week na de geboorte van het kind aanvang krijgen.

Voorbeeld 3: partner werkt 40 uur. Partner heeft de eerste week na de bevalling volledig geboorteverlof opgenomen. Deze 40 uur zijn door zijn werkgever 100% uitbetaald. Partner wenst maximaal aanvullend geboorteverlof aan te vragen. Partner krijgt 5*40=200 uur aanvullend geboorteverlof. Deze 200 uur dient binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opgenomen te worden, en vanaf 1 week na de geboorte. Partner wenst de 200 uur over deze 25 weken te verdelen, werkt deze weken 32 uur (waarvoor hij 100% uitbetaald krijgt) en krijgt een uitkering voor de overige 8 uur (waarvoor hij 70% van het dagloon (dat lager is dan het maximumdagloon) uitbetaald krijgt.

Definitie partner voor het geboorteverlof

Geboorteverlof is voor de partner van de moeder. De partner is:

  • getrouwd met de moeder;
  • geregistreerd partner van de moeder;
  • de ongehuwd samenwonende met de moeder;
  • de erkenner van het kind van de moeder.