Telefoon 076-3690174

Verandering regels loondoorbetaling zieke AOW’er

De regelgeving omtrent het doorbetalen van een AOW’er die ziek wordt, verandert in 2023. Momenteel geldt nog een loondoorbetalingsplicht van 13 weken. Deze periode gaat per 1 juli 2023 naar 6 weken.

Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De regels omtrent het doorbetalen van een AOW’er die ziek wordt volgen uit de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze wet is in 2016 geïntroduceerd, om het AOW-gerechtigden makkelijker te maken om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Kortere loondoorbetalingverplichting bij AOW-gerechtigde

Werkgevers die een AOW-gerechtigde in dienst nemen (of houden), worden tegemoetgekomen door een korte loondoorbetalingverplichting bij ziekte.

Normaliter zou deze twee jaar zijn. Bij een AOW-gerechtigde bedraagt de huidige termijn 13 weken. Deze termijn gaat per 1 juli 2023 naar 6 weken.

Overgangsrecht

Om de overgang van 13 naar 6 weken goed te reguleren, is overgangsrecht van toepassing.

  • Is de AOW-gerechtigde al ziek voor 1 juli 2023, dan geldt 13 weken loondoorbetalingsverplichting
  • Wordt de AOW-gerechtigde ziek op of na 1 juli 2023, dan geldt 6 weken loondoorbetalingsverplichting
  • Is de AOW-gerechtigde opvolgend binnen 4 weken weer ziek, dan geldt dit als 1 ziekteperiode. Is de eerste ziekteperiode voor 1 juli en de tweede binnen 4 weken erna, dan blijft 13 weken loondoorbetalingsverplichting gelden.