Telefoon 076-3690174

Mijn werkgever betaalt mijn loon niet op tijd

In uw arbeidsovereenkomst staan de afspraken die u met uw werkgever overeen bent gekomen met betrekking tot uw loondienstverband. Maar wat gebeurt er als uw werkgever uw loon niet op de afgesproken tijd betaalt?

Arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst is afgesproken wanneer u uw loon ontvangt. Bij een weekloon is dit veelal de week erna en bij een maandloon op een vaste dag in dezelfde of de volgende maand (bijvoorbeeld iedere 23e van de maand).

Staan er in uw arbeidsovereenkomst geen vaste data vermeld, dan gelden de volgende maxima:

  • Bij een weekloon dient u uw loon binnen een maand te ontvangen; en
  • Bij een maandloon dient u uw loon binnen een kwartaal te ontvangen.

 

Werkgever betaalt uw loon te laat

Betaalt uw werkgever uw loon te laat, dan kunt u aanspraak maken op een vergoeding (van uw werkgever).

De hoogte van deze vergoeding bedraagt:

  • 5% per dag voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon moest worden betaald; en
  • Daarna 1% voor elke volgende werkdag, met een maximum van 50% van uw loon.

 

In de praktijk wordt deze aanspraak zelden gevorderd, omdat een gang naar de rechter nodig is.

Werkgever betaalt uw loon niet

Betaalt uw werkgever het loon geheel niet, dan dient u uw werkgever in gebreke te stellen (schriftelijk) en het achtergesteld loon te vorderen. Bij de rechter kunt u vervolgens een loonvordering in laten stellen.