Telefoon 076-3690174

Aanzegverplichting

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid geldt er voor werkgevers een aanzegverplichting. In dit artikel wordt de aanzegverplichting behandeld.

Wat houdt de aanzegverplichting in?

De aanzegverplichting houdt in dat werkgevers een werknemer met een tijdelijk contract van zes maanden of langer minimaal één maand voordat het tijdelijke contract eindigt schriftelijk dient te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden zulks geschiedt.

Wat gebeurt er als de werkgever zich niet aan de aanzegverplichting houdt?

  • Een werkgever die een werknemer met een tijdelijk contract van zes maanden of langer NIET minimaal één maand voordat het tijdelijke contract eindigt schriftelijk informeert of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden zulks geschiedt, is de werknemer een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd.
  • Wanneer de werkgeer de aanzegplicht te laat aangeeft, geldt een evenredige vergoeding (een week te laat betekent een vergoeding van een weeksalaris).

 

Uitzondering

  • Als de werkgever bij aanvang van het tijdelijk contract medegedeeld heeft dat er geen opvolgend contract is, dan voldoet de werkgever ook aan de aanzegverplichting.
  • De aanzegtermijn is niet van toepassing bij arbeidscontracten waarin een uitzendbeding is opgenomen.
  • De vergoeding bij het niet houden aan de aanzegverplichting geldt niet bij faillissement, uitstel van betaling en toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.