Telefoon 076-3690174

Kosten van outplacement

Via een outplacementtraject worden werkgevers begeleid bij het ontslag van werknemers en wordt voor de getroffen werknemers ander passend werk bij andere werkgevers gevonden.

De bruto kosten van een succesvol outplacementtraject variëren in bandbreedte tussen zo’n € 3.500 en € 14.000 en worden door de werkgever en/of door de werknemer (belastingvrij met de transitievergoeding) betaald.

De opbouw bestaat uit een startfee, een uurtarief en een succesfee. Het is met zo’n 65% voornamelijk de succesfee die het tarief bepaalt. De succesfee wordt enkel bij een succesvolle plaatsing van de werknemer bij een andere werkgever gefactureerd.

Outplacementtrajecten duren zo’n 3 tot 6 maanden en zijn beschikbaar voor alle opleiding- en werkervaringniveaus.

Startfee

Op basis van het huidige dossier wordt bekeken of het dossier volledig genoeg is om als basis voor het outplacementtraject te dienen. Mocht additioneel werk vereist zijn, dan wordt hier een startfee voor gefactureerd. 

Uurtarief

De outplacementconsultant rekent een uurtarief voor geleverde diensten. Vaak spiegelt het uurtarief zich aan de verwachte moeilijkheidsgraad van het outplacementtraject. Voor iemand die naar verwachting gemakkelijker te plaatsen is wordt een lager uurtarief gefactureerd.

Succesfee

Ongeveer 65% van de vergoeding is resultaatafhankelijk. Het beoogde resultaat is plaatsing van de werknemer bij een andere werkgever.