Telefoon 076-3690174

Wat is outplacement?

Outplacement betreft begeleiding van een werknemer door de werkgever of een derde partij bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever.

Relaties tussen werkgevers en werknemers zijn niet van oneindige duur. Ontslag, beëindiging arbeidscontract met wederzijds goedvinden en het op initiatief van de werknemer voortzetten van de loopbaan bij een andere werkgever is aan de orde van de dag.

Het begeleiden van werk naar werk versnelt het ontslagproces en biedt werkgevers en werknemers vanuit zowel sociaal- als kostenperspectief aanzienlijke voordelen. Zulks bijvoorbeeld omdat werknemers akkoord gaan met ontslag met wederzijds goedvinden als ze direct kunnen starten met een nieuwe uitdagende baan bij een andere werkgever.

Outplacementtraject

Ieder outplacementtraject is maatwerk. De bedoeling van outplacement is meer waarde voor alle betrokken partijen creëren. Zowel voor de huidige en toekomstige werkgever als de werknemer. Het initiatief voor het starten van een outplacementtraject kan zowel van de werkgever als de werknemer komen.

Outplacementtrajecten duren zo’n 2 tot 6 maanden en zijn beschikbaar voor alle opleiding- en werkervaringniveaus.

Outplacementbureau

Een outplacementbureau helpt werkgevers met het beëindigen van arbeidscontracten en vindt passend werk bij andere werkgevers voor de getroffen werknemers.

Kosten outplacement

De kosten van een outplacementtraject bestaan veelal uit een startfee, een uurtarief en een succesfee. Het is met zo’n 65% voornamelijk de succesfee die het tarief bepaalt. De succesfee wordt enkel bij een succesvolle plaatsing van de werknemer bij een andere werkgever gefactureerd.

Indien de werkgever de kosten voor outplacement niet vergoedt (wat tegenwoordig meer uitzondering dan regel is), gebruikt de werknemer bijvoorbeeld de ontvangen transitievergoeding voor het outplacementtraject.

Wanneer outplacement?

Een outplacementtraject vindt bijvoorbeeld aanvang na een reorganisatie, ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, een werkconflict of omdat de werknemer vastzit in zijn/haar carrière.