Telefoon 076-3690174

Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor: passend werk bij een andere werkgever vinden, omdat terugkeer voor hetzelfde of ander passend werk bij de huidige werkgever niet tot de mogelijkheden behoort.

Werkgevers willen de verzuimkosten van langdurig zieke werknemers zo veel mogelijk beperken. Dit kan o.a. door terugkeer naar hetzelfde of ander passend werk bij dezelfde of een andere werkgever te bewerkstelligen.

De wet verbetering poortwachter stelt verplichtingen aan de re-integratie van werknemers. Het tweede ziektejaar ligt de focus op het vinden van hetzelfde of ander passend werk bij een andere werkgever, omdat vanwege langdurige ziekte terugkeer bij dezelfde werkgever voor hetzelfde werk of ander passend werk niet tot de mogelijkheden behoort. 

Hetzelfde werk bij een andere werkgever

Een andere werkgever biedt passend werk aan met dezelfde functionele mogelijkheden, functieniveau en het laatst verdiende loon van de werknemer.

Ander werk bij een andere werkgever

Een andere werkgever biedt passend ander werk aan dat zo dicht mogelijk aansluit bij functionele mogelijkheden, functieniveau en het laatst verdiende loon van de werknemer.