Telefoon 076-3690174

Reorganisatie

Een reorganisatie is een ingrijpende verandering voor het personeel van een organisatie. Het doel van de organisatie die de reorganisatie uitvoert, is bijvoorbeeld efficiënter en effectiever werken.

Via outplacement worden o.a. als gevolg van een reorganisatie boventallig verklaarde werknemers bij andere werkgevers geplaatst.

Beyn gelooft hierbij in een actieve aanpak; kijken naar de kwaliteiten en luisteren naar de wensen van de werknemer en op grond hiervan relevante bijpassende werkgevers benaderen (ongeacht of deze publiekelijk vacatures uit hebben staan) of een traject begeleiden gericht op het ontplooien van een beroepsbezigheid als zelfstandige.

Ontslag (of een situatie met dreigend ontslag) is voor zowel werkgever als werknemer veelal een relatief duur en reputatieschadend traject. Het begeleiden van werk naar werk van werknemers vermindert zowel de kosten als de reputatieschade.