Telefoon 076-3690174

Werk- en rusttijden bij oproepdiensten

Bij bijvoorbeeld storings-, onderhouds-, beschikbaarheids- of reservediensten kan het voorkomen dat u buiten arbeidstijd opgeroepen kunt worden om voor spoedgevallen te komen werken. Dit wordt consignatie genoemd.

De regels voor consignatie staan in de Arbeidstijdenwet.

Wanneer bent u geconsigneerd?

U bent geconsigneerd als u:

 1. Buiten werktijd bereikbaar dient te zijn voor oproepen, en
 2. Bij een oproep zo snel mogelijk aan het werk moet, en
 3. Het werk inhoudt dat u onvoorziene spoedgevallen oplost (u heeft bijvoorbeeld reservedienst en uw collega die eigenlijk zou werken is ziek).

In de zorg kunnen afwijkende regels gelden. Dit omdat beschikbaarheid daar een normaal onderdeel van de functie is (het spoedeisende is hiermee anders). Lees de specifieke regels voor de zorgsector.

Werk- en rusttijden bij consignatie

De Arbeidstijdenwet meldt de volgende regels voor consignatie:

 • U mag 13 uur per 24 uur werken. Dit is inclusief de uren die u werkt tijdens uw consignatie.
 • Per 4 weken mag u maximaal op 14 dagen geconsigneerd zijn.
 • Per 4 weken mag u 2 keer 2 aaneengesloten dagen niet werken en ook niet geconsigneerd zijn.
 • Direct voor en na een nachtdienst mag u niet geconsigneerd zijn. U mag oproepbaar zijn tot 11 uur voor een nachtdienst en vanaf 14 uur erna.
 • Bent u binnen 16 weken 16 keer of meer geconsigneerd geweest tussen 0.00 uur en 6.00 uur? Dan mag u gemiddeld 40 uur per week werken binnen die 16 weken.
 • U mag binnen die 16 weken gemiddeld 45 uur per week werken als u:
  • direct na uw laatste oproep een rustperiode van 8 uur achter elkaar heeft;
  • dezelfde dag nog een rustperiode van 8 uur achter elkaar heeft. Dus voor 24.00  uur.

Welke tijd geldt als arbeidstijd?

Een oproepdienst kan verschillende uren duren. Deze uren gelden echter niet als arbeidstijd.

Pas wanneer u een oproep krijgt, gaat de arbeidstijd in.

 • Krijgt u binnen een half uur één of meerdere oproepen, dan dient de arbeid minstens een half uur te duren (ook wanneer u feitelijk minder werkt).
 • Bij een oproep binnen een half uur na beëindiging van de vorige oproep, dan is de tussenliggende tijd arbeidstijd.

De Arbeidstijdenwet regelt niet de eventuele vergoeding. Het kan dus voorkomen dat u geen vergoeding krijgt voor de tijd dat u stand-by dient te staan. In de cao of de arbeidsovereenkomst staat of u ook voor de stand-by-tijd een vergoeding ontvangt.