Telefoon 076-3690174

Wat is de maximale duur van een proeftijd?

Een proeftijd is vergelijkbaar met een kennismakingsperiode. Tijdens deze periode mogen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen. De maximale duur van een schriftelijk overeengekomen proeftijd is afhankelijk van de soort en de duur van de bijbehorende arbeidsovereenkomst.

De maximale duur van een proeftijd bedraagt:

  • Bij een vast dienstverband 2 maanden;
  • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer 2 maanden;
  • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij geen einddatum is overeengekomen 1 maand;
  • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 7-24 maanden 1 maand;
  • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter mag geen proeftijd overeengekomen worden.

 

Bij cao kan afgeweken worden van bovenstaande (maar nooit met een proeftijd van langer dan twee maanden).

Wordt een proeftijd afgesproken die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld twee maanden proeftijd bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van vier maanden) dan komt heel de proeftijd te vervallen. Dit betekent dat er geen beroep op de proeftijd gedaan kan worden en er bij ontslag in deze periode dus geen sprake is van ontslag in proeftijd.