Telefoon 076-3690174

Wat bepaalt de kwaliteit van een RvC?

Een kwaliteit hoogwaardige RvC vormt een belangrijk spil in het stelsel van corporate governance. De RvC zit dichter op de bestuurders dan de aandeelhouders. Dit zorgt ervoor dat de natuurlijke eerstelijns advies- en toezichtfunctie aan de RvC is toebedeeld. Maar wat bepaalt nu de kwaliteit van een RvC?

De kwaliteit van een RvC wordt bepaald door de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit van de leden en de (zinvolle) tijd die de RvC aan de advies- en toezichtfunctie besteedt.

Onafhankelijkheid

Leden van de RvC dienen onafhankelijk te zijn om goed te kunnen functioneren. Onafhankelijk betekent bijvoorbeeld dat er geen zakelijke banden met de bestuurders en of de onderneming zijn, dat de persoonlijke vergoeding voor het lid van de RvC binnen de bandbreedtes valt en het lid van de RvC niet recent de organisatie bestuurd heeft.

Het gaat er in het kort om dat het lid van de RvC geen banden heeft met de organisatie die de oordeelsvorming kan beïnvloeden.

Deskundigheid

Als een lid van de RvC de strategie, begroting en het beleid van de onderneming niet begrijpt, valt van het advies en toezicht van het lid weinig te verwachten. Om genoeg ‘counterveiling power’ te bezitten dient een lid van de RvC deskundig genoeg zijn om de functie uit te oefenen; het bestuur te kunnen uitdagen.

Bij de kwalificatie deskundig kan bijvoorbeeld gedacht worden aan werkervaring en/of opleidingsniveau.

Diversiteit

Om met verschillende invalshoeken problematiek te kunnen behandelen, dient de RvC een afspiegeling van bijvoorbeeld de doelgroep of de maatschappij te zijn. Jong / oud, rijk / arm, man / vrouw, etnische verschillen, verschillende persoonlijkheidskleuren (rood, geel, groen en blauw) etc. Allemaal dezelfde types levert allemaal dezelfde visies op. Het is diversiteit dat een verschil maakt in zowel de advies- als de toezichtfunctie.

Frequent en zinvol bijeenkomen

Frequent en zinvol bijeenkomen, voor zowel de RvC als de afzonderlijke commissies, vergroot de kwaliteit van de RvC.