Telefoon 076-3690174

Verplicht loon doorbetalen op officiële feestdag?

In Nederland is het gebruikelijk dat werknemers vrij zijn op officiële feestdagen. Ondanks dat het gebruikelijk is, is er is geen wet die werkgevers hiertoe verplicht. De cao of de arbeidsovereenkomst geeft het antwoord op de vraag welke regeling in een specifieke situatie van toepassing is.

Voor werkgevers geldt er dus geen wettelijke verplichting om het loon door te betalen op officiële feestdagen.

Wel kan het zijn dat hiertoe in cao of in een eigen arbeidsovereenkomst aanvullende afspraken over worden gemaakt.

Veelvoorkomende betaalde feestdagen

In arbeidsovereenkomsten en cao’s worden de officiële feestdagen vaak aangemerkt als dagen waarop werknemers vrij zijn, zonder dat het van de vakantiedagen afgaat.

De officiële feestdagen van 2021 zijn:

  • Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2021
  • Goede vrijdag: vrijdag 2 april 2021
  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 4 en maandag 5 april 2021
  • Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
  • Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei 2021
  • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 23 mei en maandag 24 mei 2021
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zaterdag 25 en zondag 26 december 2021