Telefoon 076-3690174

Verbetertraject

Werkgevers die ontevreden zijn over het functioneren van een werknemer starten voor het verbeteren van de situatie en de bijbehorende dossiervorming een verbetertraject op. Dit artikel gaat nader in op het verbetertraject.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Een met het functioneren van een werknemer ontevreden werkgever deelt dit veelal mede tijdens een functionerings- of beoordelingsgesprek. Het doel is in eerste instantie de werknemer verwittigen dat meer van hem/haar verwacht wordt. De werkgever geeft aanwijzingen op welke vlakken er meer verwacht wordt en de werknemer wordt in staat gesteld zelfstandig verbetering te tonen. Het bijhouden van notulen die zowel door werkgever als werknemer ondertekend worden is voor de dossiervorming aan te raden.

Verbetertraject

Verbetert het functioneren van de werknemer niet, dan start de werkgever een verbetertraject op. Dit is een verplichting van de werkgever. Het doel van het verbetertraject is het functioneren van de werknemer te verbeteren.

De werkgever bouwt met een verbetertraject aanvullende dossiervorming op. Deze dossiervorming kan later als bewijs dienen dat de werkgever de werknemer tijdig van het disfunctioneren heeft verwittigd en er alles aan gedaan heeft om de situatie te doen keren.

In een verbetertraject wordt duidelijk vermeld op welke punten de werknemer onvoldoende functioneert en op welke manier gezorgd gaat worden dat het functioneren met betrekking tot deze punten gaat verbeteren. Scholing of coaching kan onderdeel zijn van het verbetertraject.

Werkgever en werknemer gaan ongeveer om de week met elkaar in conclaaf en bespreken de eventuele vorderingen. Het verbetertraject duurt ongeveer een half jaar. De kosten worden door de werkgever gedragen.

Functioneren verbetert ook met het verbetertraject niet

Verbetert de situatie na implementatie van het verbetertraject nog niet, dan kan de werkgever actie ondernemen. Actie kan bijvoorbeeld zijn om de werknemer (in overleg en met wederzijds goedvinden) een andere functie toe te bedelen, bij een andere vestiging te plaatsen of een outplacementtraject te starten.

In het uiterste geval behoort ook ontslag wegens disfunctioneren tot de mogelijkheden. Het traject hiertoe is voor alle partijen niet eenvoudig. Laat u degelijk informeren, want fouten in dit traject kunnen verstrekkend zijn.