Telefoon 076-3690174

Remplaçantenregeling

Bij een reorganisatie (iedere wijziging van de organisatiestructuur die gevolgen heeft voor het personeel) biedt het van werk naar werk-beleid (VWNW) regelingen en voorzieningen bij begeleiding van boventallige werknemers naar ander werk.

Iedere functie krijgt bij een reorganisatieplan een bepaalde status toebedeeld. Deze status kan bestaan uit een blijffunctie, veranderfunctie, krimpfunctie of verdwijnfunctie. Bij indeling in een veranderfunctie, krimpfunctie of verdwijnfunctie kan een werknemer boventallig worden verklaard. Boventallig (of boven formatief) betekent dat een werknemer boven de vastgestelde formatie van de nieuwe organisatie zit. Boventallige werknemers moeten afvloeien of kunnen (bij een veranderfunctie) solliciteren op een nieuwe functie.

Remplaçantenregeling

De remplaçantenregeling houdt in dat zowel het begeleidingstraject als de voorzieningen door de werkgever ook toegepast kunnen worden op een werknemer die (nog) niet boventallig was verklaard.

Wanneer een niet-boventallig verklaarde werknemer bijvoorbeeld een baan vindt bij een andere werkgever, neemt deze de plaats in van een wel boventallig verklaarde werknemer en kan de wel boventallig verklaarde werknemer blijven.

Remplaceren

Het inleveren van een formatieplaats heet ‘remplaceren’. Remplaceren moet transparant plaatsvinden. In het besluit waarin aan de remplaçant voorzieningen worden toegekend, moet bijvoorbeeld ook worden opgenomen welke plaatsing, formatiekrimp of bijdrage aan een taakstelling daarmee wordt gerealiseerd.