Telefoon 076-3690174

Re-integratie 1e spoor

Re-integratie 1e spoor: als langdurig zieke veelal gedurende het eerste ziektejaar terugkeren bij dezelfde werkgever voor hetzelfde of ander passend werk.

Werkgevers willen de verzuimkosten van langdurig zieke werknemers zo veel mogelijk beperken. Dit kan o.a. door terugkeer naar hetzelfde of ander passend werk te bewerkstelligen.

De wet verbetering poortwachter stelt verplichtingen aan de re-integratie van werknemers. Het eerste ziektejaar ligt de focus op hetzelfde of ander passend werk bij dezelfde werkgever. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de belastbaarheid (FML) en de criteria van de bedrijfsarts / arbeidsdeskundige van het UWV.

Hetzelfde werk bij dezelfde werkgever

De werknemer hervat werk met dezelfde functionele mogelijkheden, functieniveau en het laatst verdiende loon bij dezelfde werkgever.

Ander werk bij dezelfde werkgever

De werknemer krijgt passend ander werk aangeboden dat zo dicht mogelijk aansluit bij functionele mogelijkheden, functieniveau en het laatst verdiende loon.

Andere werkgever of een loopbaan als zelfstandige

Wanneer hetzelfde of ander passend werk bij dezelfde werkgever geen soelaas biedt, worden de mogelijkheden voor ander passend werk bij een andere werkgever of een loopbaan als zelfstandige onderzocht. Dit wordt re-integratie 2e spoor genoemd.