Telefoon 076-3690174

Passende arbeid bij een re-integratietraject

Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor re-integratie. Terugkeer naar werk staat voorop. Passende arbeid is een term die hierbij relevant is.

Bij terugkeer naar werk kan het voorkomen dat de werknemer (tijdelijk) minder uren gaat werken, aangepast werk gaat doen of ander werk gaat doen. Bij aangepast werk of ander werk dient de arbeid ook passend te zijn. In dit artikel vertellen we meer over wat passende arbeid inhoudt.

Passende arbeid

In een re-integratietraject dient een werkgever passende arbeid aan te bieden en een werknemer passende arbeid te accepteren.

Een heldere definitie van passende arbeid ontbreekt helaas. Van belang is dat de arbeid afhankelijk van de feitelijke omstandigheden passend dient te zijn.

Het gaat bij passende arbeid om een situatie waarbij de arbeid in alle redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen. Hierbij dient de arbeid te passen bij de werkervaring, het opleidingsniveau, de gezondheid, het loon en overige relevante omstandigheden van de werknemer.

Doorbetaling loon

Werkgevers betalen zieke werknemers de eerste twee jaar 70% van het laatste loon door. Het eerste ziektejaar geldt minimaal het minimumloon.

Bij onvoldoende inspanning in het re-integratietraject, kan een werkgever verplicht worden een derde jaar loon door te betalen of kan het UWV de werknemer een WIA-uitkering weigeren of deze verminderen.

Als het de werkgever niet lukt de werknemer in de oude functie terug te laten keren, dan moet de werkgever passend ander werk aanbieden. Weigert de werknemer dit werk te aanvaarden, dan kan dit leiden tot stopzetting van het loon en ontslag.