Telefoon 076-3690174

Mag een werkgever een verlofaanvraag weigeren?

Als werknemer heb je recht op een vast aantal vakantiedagen per jaar. Het weigeren van een verlofaanvraag door een werkgever is meestal niet toegestaan. Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat werknemers vrij kunnen nemen.

Zowel een verlofaanvraag door de werknemer als een verlofweigering of verlofintrekking door de werkgever dient naar redelijkheid en billijkheid te gebeuren. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap staan centraal.

Verlofaanvraag weigeren

Voor het weigeren van een verlof heeft de werkgever een goede reden nodig. Een goede reden is de situatie dat het bedrijf in grote problemen komt (ernstige verstoring van de bedrijfsvoering) door jouw verlofaanvraag.

Een werkgever dient een verlofaanvraag binnen twee weken te keuren. Een eventuele afkeuring dient schriftelijk te gebeuren en met de goede reden onderbouwd te worden.

Verlofaanvraag intrekken

Een werkgever kan een reeds verleende verlofaanvraag wegens een gegronde reden (ook weer dat het bedrijf in grote problemen komt door jouw verlofaanvraag) intrekken. De werkgever dient hierover met de werknemer te overleggen.

Heb je bijvoorbeeld al een vakantie geboekt, dan dient de werkgever op te draaien voor de kosten die je hebt gemaakt.

Het intrekken van verlof van zorgpersoneel tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis is een voorbeeld van een goede reden voor het intrekken van verlof. Zonder het zorgpersoneel dat eigenlijk verlof had, zou het ziekenhuis een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering ondergaan.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere regels gelden (vanuit cao, personeelshandsboek of arbeidsovereenkomst). Dit valt buiten de scope van dit artikel.