Telefoon 076-3690174

Ik word ontslagen!

Ontslag krijgen is pittig. Ongeacht de reden. Er gaan een miljoen dingen door uw hoofd.

Zaak om gefocust te blijven en een blik op de toekomst te werpen. Veelal wenst u zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Passend werk vinden bij een andere werkgever.

Eens met ontslag

Idealiter wordt een arbeidscontract (uiteindelijk) beëindigd met wederzijds goedvinden. Zulks bijvoorbeeld omdat u het eens bent met de ontslagvergoeding en een door de werkgever betaald outplacementtraject.

In de beëindigingsovereenkomst komt o.a. te staan welke afspraken gemaakt zijn. Ook vermeldt de beëindigingsovereenkomst van wie het initiatief van het ontslag komt (u of de werkgever). U kunt de beëindigingsovereenkomst tot 14 dagen na ondertekening ontbinden.

Niet eens met ontslag

Wanneer beëindiging met wederzijds goedvinden,  een beëindiging van rechtswege of één van de uitzonderingen niet van toepassing zijn, geschiedt ontslag door tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

Het UWV verleent ontslagvergunningen bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter behandelt verzoeken tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst bij ontslag vanwege andere redenen dan bedrijfseconomische of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wanneer u het niet eens bent met uw ontslag, kunt u uw ontslag aanvechten via de kantonrechter.