Telefoon 076-3690174

Hebben werknemers recht op thuiswerken?

Een veelgevraagde vraag tegenwoordig is of werknemers recht hebben op thuiswerken. Het antwoord is nee. In dit artikel vertellen we hier meer over.

Instructierecht

Werkgevers hebben instructierecht. Als onderdeel van het instructierecht is het aan de werkgever om de standplaats van de werknemer te bepalen. Dit instructierecht gaat voor ander recht als bijvoorbeeld de voorschriften met betrekking tot de goede orde in de onderneming en de voorschriften omtrent het verrichten van arbeid.

Artikel 7:660 BW

Het instructierecht van de werkgever, volgt uit artikel 7:660 BW:

De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever, door of namens de werkgever binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften, of overeenkomst aan hem, al dan niet tegelijk met andere werknemers, gegeven.

Gelukkige werknemers

Dat werknemers geen recht op thuiswerken hebben, betekent niet dat werkgevers werknemers thuiswerken moeten weigeren.

In de afgelopen twee jaar hebben we gezien dat thuiswerken werkt. Om gelukkige werknemers te houden, kan het voor werkgevers aan te raden zijn te bedenken wat de consequenties zijn als werknemers verplicht wordt om op de standplaats die de werkgever eist.

Stemmen met de voeten ligt voor de hand, oftewel werknemers zullen wanneer ze tegen hun zin niet thuis mogen werken massaal ontslag nemen.