Telefoon 076-3690174

Een werknemer ontslaan

Relaties tussen werknemers en werkgevers zijn niet van oneindige duur. Soms levert het beëindigen van een arbeidscontract en elders passend werk voor de getroffen werknemer vinden meer waarde op voor alle partijen.

Idealiter vindt ontslag met wederzijds goedvinden plaats. Wanneer werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, vindt ontslag via – afhankelijk van de situatie – UWV of kantonrechter plaats.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Werknemer gaat akkoord met het voorstel dat werkgever heeft gedaan. Bijvoorbeeld omdat reeds ander passend werk bij een andere werkgever is gevonden, een ontslagvergoeding door werknemer wordt geaccepteerd of omdat werknemer als zelfstandige zijn/haar loopbaan wenst voort te zetten.

Ontslag zonder wederzijds goedvinden 

Wanneer werknemer niet akkoord gaat met het voorstel dat werkgever heeft gedaan, biedt ontslag via – afhankelijk van de situatie – UWV of kantonrechter soelaas.