Telefoon 076-3690174

Beëindiging arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

Werknemers met een vast dienstverband hebben een arbeidsovereenkomst zonder einde. Dit kan onwenselijk zijn, bijvoorbeeld bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het opnemen van een pensioenontslagbeding in een arbeidsovereenkomst kan soelaas bieden.

Pensioenontslagbeding

Een pensioenontslagbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat de arbeidsovereenkomst van werknemer bij het bereiken van de dan geldende pensioengerechtigde leeftijd eindigt.

Het pensioenontslagbeding geldt ook wanneer de werknemer een vast dienstverband heeft.

Met de pensioengerechtigde leeftijd wordt veelal de AOW-gerechtigde leeftijd bedoeld.

Voorbeeld pensioenontslagbeding

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst eindigt echter in elk geval van rechtswege bij het bereiken van de op dat moment geldende pensioengerechtigde leeftijd. De pensioengerechtigde leeftijd is de dan geldende AOW-gerechtigde leeftijd.