Corporate governance, arbeidsrecht & personeelsbeleid.

Artikelen

Aanzegverplichting

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid geldt er voor werkgevers een aanzegverplichting. In dit artikel wordt de aanzegverplichting behandeld. Wat houdt de aanzegverplichting in? De aanzegverplichting houdt in dat werkgevers een werknemer met een tijdelijk contract van zes maanden of langer minimaal één maand voordat het tijdelijke

Lees verder

Zwangerschaps- en bevallingsverlof. Hoe werkt het?

Werkende vrouwen of vrouwen die een uitkering (WW, Ziektewet of loongerelateerde WGA) genieten, hebben uiterlijk vier weken voor de uitgerekende datum recht op zwangerschapsverlof. Na de bevalling gaat het bevallingsverlof in.  Zwangerschaps- en bevallingsverlof duren samen in totaal minimaal 16 weken. De uitkering bedraagt 100% van het dagloon. Zwangerschapsverlof (voor

Lees verder

All-in loon

Werknemers ontvangen salaris. De manier waarop dit salaris uitbetaald wordt verschilt. Sommige werknemers ontvangen een 13e maand in januari, vakantiegeld in mei of juni en weer andere werknemers ontvangen een all-in loon waarin alle looncomponenten maandelijks uitbetaald worden. Dit all-in loon roept in de praktijk vragen op. Vandaar dat dit

Lees verder