Telefoon 076-3690174

All-in loon

Werknemers ontvangen salaris. De manier waarop dit salaris uitbetaald wordt verschilt. Sommige werknemers ontvangen een 13e maand in januari, vakantiegeld in mei of juni en weer andere werknemers ontvangen een all-in loon waarin alle looncomponenten maandelijks uitbetaald worden. Dit all-in loon roept in de praktijk vragen op. Vandaar dat dit artikel het all-in loon behandelt.

Wat is een all-in loon?

Een all-in loon is loon waarin alle individuele looncomponenten waarop een werknemer recht heeft in een bepaalde periode uitbetaald worden. Denk bijvoorbeeld aan 1/12e van de 13e maand, vakantietoeslag, vakantiedagen en bonussen.

Er vindt dus bijvoorbeeld geen reservering van vakantietoeslag plaats, want deze wordt per verloning uitbetaald.

Wanneer is een all-in loon handig?

Een all-in loon is vooral handig (voor de werkgever) bij medewerkers me een 0-urencontract of een oproepcontract. Het zijn deze werknemers waar componenten als vakantietoeslag en vakantiedagen gepaard gaan met relatief hogere administratieve lasten.

Wat zijn de voorwaarden?

Uit jurisprudentie blijkt dat een all-in loon in bepaalde gevallen is toegestaan.

Het moet voor werknemers duidelijk zijn dat een all-in loon uitbetaald wordt. Kom zulks dus overeen in de arbeidsovereenkomst en vermeld bij iedere loonstrook alle afzonderlijke looncomponenten op de loonstrook. Geef bij variabele componenten de medewerker ruimte om vakantie op te nemen.